Pliki do pobrania
 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - BLS
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - BLS
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - Węgrów
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - Białystok/Zaścianki
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - Białystok/Elewatorska
Zezwolenie na transport odpadów
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Ogólne warunki przyjęcia towaru
Numer BDO