Oferta firmy       ZAMÓWIENIA       Dotacje UE       Złom

 

1.10.2013 - zakup wózka widłowego

Nasza firma zainteresowana jest zakupem wózka widłowego o parametrach:
• silnik wysokoprężny
• wysokość podnoszenia: 2500mm
• długość wideł: 1050mm
• kabina z klatką bezpieczeństwa

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 27.11.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.

 

1.10.2013 - zakup koleb samowyładowczych do wózka widłowego (3 sztuki)

Nasza firma zainteresowana jest zakupem koleb wyładowczych (3 sztuki)
 do wózka widłowego o parametrach:
• pojemność min. 2000l
• wykonanie z blachy min. 3mm

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 30.11.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.

 

1.10.2013 - zakup samochodu ciężarowego - hakowca

Nasza firma zainteresowana jest zakupem samochodu ciężarowego
wyposażonego w urządzenie hakowe o parametrach:
• udźwig urządzenia hakowego min. 19 ton
• hydrauliczna blokada tylnej osi

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 30.11.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.

 

1.10.2013 - zakup KONTENERA WYPOSAŻONEGO W HDS

Nasza firma zainteresowana jest zakupem kontenera wyposażonego w niezależne
urządzenie załadowcze (żuraw) o parametrach:
• min. udźwig na 3m: 3000kg
• min. udźwig na 8,5m: 1000kg
• min. pojemność: 22m3
• dostosowany do przewożenia samochodem hakowcem

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 30.11.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.

 

1.10.2013 - zakup CHWYTAKA DO KOPARKI PRZEŁADUNKOWEJ

Nasza firma zainteresowana jest zakupem chwytaka do koparki przeładunkowej o parametrach:
• pojemność "chwytu" min. 0,5m3
• sworznie stożkowe w dolnej koronie
• siłowniki hydrauliczne z zastosowaniem tzw. hamulca
(przy otwieraniu łap płynne wyhamowanie)

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 30.11.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.

 

1.10.2013 - zakup zbiornika na olej napędowy

Nasza firma zainteresowana jest zakupem zbiornika na olej napędowy o parametrach:
• pojemność min. 6000l
• przystosowanie do przechowywania oleju napędowego
• wyposażenie w licznik oraz pistolet odcinający

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 30.11.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.

 

1.10.2013 - zakup SEPARATORA

Nasza firma zainteresowana jest zakupem separatora o parametrach:
• min. przepływ nominalny: 1,2 l/s
• min. objętość osadnika: 120l
• oczyszczanie ścieków z osadów oraz substancji ropopochodnych

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 30.11.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.

 

1.10.2013 - zakup stacji osuszania

Nasza firma zainteresowana jest zakupem stacji osuszania o parametrach:
• wanna naziemna o pojemności min. 1200l
• dźwignia nośna o dopuszczalnym obciążeniu min. 45000 kg
• stanowisko z magazynem zbiorników umożliwiające jednoczesne osuszanie pojazdów
z olejów i pozostałości płynów takich jak: benzyna, olej silnikowy, olej napędowy,
olej przekładniowy, olej amortyzacyjny, olej wspomagający, płyn do wycieraczek,
płyn do chłodnic, płyn do urządzeń klimatyzacyjnych.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 30.11.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.

 

2.01.2013 - zakup kontenerów (3 sztuki)

Nasza firma zainteresowana jest zakupem kontenerów (3 sztuki) o parametrach:
• pojemność min. 28 m3
• wykonane z blachy:
- grubość dna min. 5mm
- grubość ścian min. 3mm
• dostosowane do przewożenia na przyczepie oraz samochodzie hakowcu

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (sulichrec@gmail.com) lub w formie pisemnej
na adres siedziby firmy (BLS Błażej Sulich; ul. Kościuszki 159; 07-100 Węgrów) do dnia 31.01.2013.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO województwa mazowieckiego 2007-2013.